ARTYKUŁY

WYBRANE ARTYKUŁY:

 • T. Bilczewski, A. Hejmej. E. Rajewska, Komparatystyka: konstelacje, transfery i światy, w: Literatura światowa i przekład. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki, pod. red. tychże, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2022, s. 17–29, w druku.
 • T. Bilczewski, A. Hejmej. E. Rajewska, „Osądził sam czas”: ekskursy i eks-kursy, w: Archiwa dyscypliny. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od Herdera do  szkoły amerykańskiej, pod. red. tychże, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2022, s. 13–24.
 • T. Bilczewski, S. Bill, M. Popiel, Polish Literature and Its Worlds, w: The Routledge World Companion to Polish Literature, pod red. tychże, London and New York: Routledge 2022, s. 1–5.
 • M. Popiel, T. Bilczewski, S. Bill, Literatura polska i jej światy, w: Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje, pod. red. tychże, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2020, s. 13–24.
 • Trauma, Translation, and Transmission in a Postmemory Perspective: From Literature to Epigenetics, w: Polish Translation Studies in Action. Concepts – Methodologies – Applications, red. M. Heydel, P. de Bończa-Bukowski, Berlin: Peter Lang 2019, s. 307–324.
 • Translation as Comparison, w: A New History of Polish Literature and Culture since 1918, eds. T. Trojanowska, J. Niżyńska, P. Czapliński, A. Polakowska, Toronto: University of Toronto Press, 2018, s. 290–305.
 • Comparative Literature and the Birth of Literary Theory in Poland, w: Writing History – Shaping History of (Not Only Polish) Literary Studies, red. D. Ulicka, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2017/2 (Special Issue), s. 41–51.
 • Nowa komparatystyka: między uważnym czytaniem a lekturą na dystans,  „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2016/4, s. 47–62.
 • T. Bilczewski, „Secure the Bastion of Sensation”: Seamus Heaney’s and Czesław Miłosz’s Poetry of the Everyday, transl. T. Bilczewski, A. Marczyk, „Studi Irlandesi. A Journal of Irish Studies” 2015/5, s. 65–83.
 • Ciekły metal”. O początkach nowoczesnej komparatystyki, w: Wielogłosy literatury – widnokręgi krytyki. Prace ofiarowane Tersie Walas, red. T. Kunz, A. Łebkowska, R. Nycz, M. Popiel, Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015, s. 75–87.
 • (Nie)przekładalność: ekonomia, polityka, etyka, w: Polonistyka wobec wyzwań współczesności, red. S. Gajda, I. Jokiel, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2014 [2015], s. 105–114.
 • (Nie)przezroczystość życia, (nie)przezroczystość przekładu, w: (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa: Elipsa 2014, s. 322–334.
 •  Imagi-natioPrzekład a wspólnota wyobrażona, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 23, s. 63–79.
 • Komparatystyka postkolonialna, ginące języki, wspólnoty wyobrażone. O pewnym locus środkowoeuropejskiej wielokulturowości, w: Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu. Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej, red. H. Gosk, D. Kołodziejczyk, Kraków: Universitas 2014, s. 437–448.
 • Trauma, translacja, transmisja w perspektywie postpamięci. Od literatury do epigenetyki, w: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Nycz, R. Sendyka, Nowa Humanistyka, Warszawa: IBL 2013, s. 40–62.
 • Miłosz, Gombrowicz i nowoczesna komparatystyka, w: Miłosz i Miłosz, red. A. Fiut, A. Grabowski, Ł. Tischner, Kraków: Księgarnia Akademicka 2013, s. 897–908.
 • Ancilla philologiae, ancilla nationis? Komparatystyka a filologia narodowa, w: Przyszłość polonistyki. Koncepcje-rewizje-przemiany, red. A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 227–242.
 • Eva Hoffman: Trauma, tajemnica, translacja, w: Różne głosy. Prace ofiarowane Stanislawowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia, red. D. Wojda, M. Heydel, A. Hejmej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013, s. 337–345.
 • Historia literatury, komparatystyka, przekład, „Ruch Literacki” 2012, nr 4-5, s. 423–432.
 • Mucha uwięziona w bursztynie. O Ameryce i wyobraźni Miłosza, „Przekładaniec” 2011, nr 4-5, s. 46-58.
 • ‘A Fly Trapped in Amber’. On Czesław Miłosz’s America and His Imagination, transl. T.Bilczewski i A. Marczyk, „Przekładaniec: Between Miłosz and Miłosz” 2011, nr 25, s. 46–58.
 • Komparatystyka i egzystencja: intymność, polityka, przekład, w: Kultura w stanie przekładu. Translatologia — komparatystyka — transkulturowość, red. W. Bolecki i E. Kraskowska, Warszawa 2012, s. 56–70.
 • Komparatystyka i egzystencja, „Wielogłos” 2010, nr 1-2 (7-8), s. 54–67.
 • Transformation, Transfer, and Translation, w: Freedom, Equality, Liberty, red. C. Kościelniak, J. Makowski, Warszawa: Instytut Obywatelski 2012, s. 33–55.
 • Transformacja, transfer, translacja, w: Równość, wolność, uniwersytet, red. C. Kościelniak i J. Makowski, Warszawa: Instytut Obywatelski 2011, s. 33–54.
 • Comparative Literature: Mental Cartography?, w: Private Encounters, Public Affairs. New Perspectives on Polish Culture, red. T. Trojanowska, A. Płaczkiewicz, A. Polakowska, O. Ponichtera, New York: PIASA 2011.
 • The Effect of Translation: Palimpsest, Hybrid, and Afterlife, w: The Effect of Palimpsest, red. B. Shallcross, R. Nycz, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2011, s. 261–278.