PRZEKŁADY

WYBRANE PRZEKŁADY:

 • S. Bill, „Wiosna” Brunona Schulza: historia i mit, przeł. T. Bilczewski, w: Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje, red. M. Popiel, T. Bilczewski, S. Bill, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2020, s. 377–396.
 • C. Cavanagh, „Spróbuj opiewać okaleczony świat”. Adam Zagajewski i poezja 11 września, przeł. T. Bilczewski, w: Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje, red. M. Popiel, T. Bilczewski, S. Bill, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, s. 595–609.
 • J. Croft, Mikrosuspens i pragnienie czytania dalej. Tłumacząc „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk, przeł. T. Bilczewski, w: Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje,  red. M. Popiel, T. Bilczewski, S. Bill, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, s. 613–631.
 • N. Davies, Literatura polska –ulica szeroka jak świat, przeł. T. Bilczewski, w: Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje, red. M. Popiel, T. Bilczewski, S. Bill, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, s. 633–640.
 • K.A. Grimstad, Niemożliwa autentyczność i „bycie pomiędzy”. Wygnańcza powieść Gombrowicza w Norwegii, przeł. T. Bilczewski, w: Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje, red. M. Popiel, T. Bilczewski, S. Bill, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, s. 431–450.
 • U. Phillips, Europejska modernistka. O „Granicy” Zofii Nałkowskiej, przeł. T. Bilczewski, w: Światowa historia literatury polskiej. Interpretacjered. M. Popiel, T. Bilczewski, S. Bill, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, s. 357–375.
 • A. Kato, Japońskie odsłony polskiej awangardy: „Palę Paryż” Brunona Jasieńskiego, przeł. T. Bilczewski, w: Światowa historia literatury polskiej. Interpretacjered. M. Popiel, T. Bilczewski, S. Bill, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, s. 317–334.
 • J. Niżyńska, Tłumaczenie pamięci. Anglojęzyczna recepcja „Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego, przeł. T. Bilczewski, w: Światowa historia literatury polskiej. Interpretacjered. M. Popiel, T. Bilczewski, S. Bill, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, s. 499–520.
 • J. Wilson, Nadal trwa. Trauma i pamięć I wojny światowej, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, „Teksty Drugie” 2018, 4/172, s. 218–235.
 • F. Donoughe, Profesorowie przyszłosci, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, w: Socjologia literatury. Antologia, red. G. Jankowicz, M. Tabaczyński, Kraków: Ha!art, 2015, s. 392–431, z Anną Kowalcze-Pawlik.
 • R. Leys, Wstyd współcześnie, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, w: Historie afektywne i polityki pamięci, red. E. Wichrowska, A. Szczepan-Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa: IBL, 2015, s. 349–401.
 • M. Bal, Zagubienie: gruntowna przemiana kwestii naszego „my”, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, w: Historie afektywne i polityki pamięci, red. E. Wichrowska, A. Szczepan Wojnarska, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa: IBL, 2015, s. 50–548.
 • J. Bennett, Wnętrza, zewnętrza: trauma, afekt i sztuka, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, w: Historie afektywne, polityki pamięci, red. R. Nycz, R. Sendyka, Warszawa: IBL, 2015, s. 145–179.
 • I. Armstrong, Myślenie afektu, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, w: Historie afektywne, polityki pamięci, red. R. Nycz, R. Sendyka, Warszawa: IBL, 2015, s. 431–489.
 • E. Kosofsky Sedgwick, Wokół tego, co performatywne: peryperformatywne okolice w dziewiętnastowiecznych narracjach, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, „Didaskalia” 2015/129, s. 24–36.
 • J. Hirsch, Postmodernizm, drugie pokolenie i międzykulturowe kino posttraumatyczneprzeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, w: Antologia studiów nad traumą, red. T. Łysak, Kraków: Universitas, 2015, s. 253–284.
 • B.A. Van der Kolk, O. Van der Hart, Natrętna przeszłość: elastyczność pamięci i piętno traumy, w: Antologia studiów nad traumąprzeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, red. T. Łysak, Kraków: Universitas, 2015, s. 139–174.
 • B. Readings, Zamieszkiwanie ruinprzeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, w: Socjologia literatury. Antologia, red. G. Jankowicz, M. Tabaczyński, Kraków: Ha!art, 2015, s. 376–391.
 • C. Cavanagh, Syntaktyczne nieskończoności Adama Zagajewskiegoprzeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, w: I cień i światło. O twórczości Adama Zagajewskiego/Both Shadow and Light. On Adam Zagajewski’s Work, red. A. Czabanowska-Wróbel, Kraków: a5, 2015, s. 195–208.
 • E. Hirsch, Powietrze, mięta i wiolonczelaprzeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, w: I cień i światło. O twórczości Adama Zagajewskiebo/Both Shadow and Light. On Adam Zagajewski’s Work, red. A. Czabanowska-Wróbel, Kraków: a5, 2015, s. 103–106.
 • B. Wormser, *** Uczuciem, które towarzyszyło,” przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, w: I cień i światło. O twórczości Adama Zagajewskiego/Both Shadow and Light. On Adam Zagajewski’s Work, red. A. Czabanowska-Wróbel, Kraków: a5, 2015, s. 71–74.
 • C.K. Williams, Drogi Adamieprzeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, w: I cień i światło. O twórczości Adama Zagajewskiebo/Both Shadow and Light. On Adam Zagajewski’s Work, red. A. Czabanowska-Wróbel, Kraków: a5, 2015, s. 61–70.
 • M. Rothberg, Między Paryżem a Warszawą. Pamięć wielokierunkowa, etyka i odpowiedzialność historyczna, przeł. T Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, w: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Nycz, R. Sendyka, Warszawa: IBL, 2013, s. 161–188.
 • B. Johnson, Układ odniesienia: Poe, Lacan, Derrida, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, w: Sztuka interpretacji, red. H. Markiewicz, T. Walas, Kraków: Universitas, 2012, s. 711–720.
 • E. Semino, Światy możliwe i przestrzenie mentalne w „Bardzo krótkiej historii” Hemingwaya, przeł T. Bilczewski,  A. Kowalcze-Pawlik, w: Sztuka interpretacji, red. H. Markiewicz, T. Walas, Kraków: Universitas, 2012, s. 689–700.
 • M. Gilbert, S. Gubar, Bliźniacza siostra grozy: potworna Ewa Marii Shelley, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, w: Sztuka interpretacji, red. H. Markiewicz, T. Walas, Kraków: Universitas, 2012, s. 303–342.
 • G. Anidjar, Znaczenie życia, w: Teoria, literatura, życie, przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, red. A. Legeżyńska, R. Nycz, Warszawa: IBL, 2012, s. 227–266..
 • C. Gallagher, Dlaczego opowiadamy, jak nie było,  przeł. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, „Teksty Drugie” 2012/1-2.
 • M. Jay, Fotografia i wydarzenie, przeł. T. Bilczewski, M. Szczerba, „Teksty Drugie” 2011/5, s. 161–182.
 • E. Hoffman, Poza obczyzną, przeł. T. Bilczewski, „Tygodnik Powszechny/Magazyn Literacki” 2011/39, s. 5–6.
 • C. Brodsky, Podstawy porównania, przeł. T. Bilczewski, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, red. T. Bilczewski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 3–12.
 • D. Ferris, Dyscyplina poza dyscypliną, przeł. T. Bilczewski, J. Momro, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, red. T. Bilczewski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 243–276.
 • N. Melas, Wersje niewspółmierności, przeł. T. Bilczewski, P. Oczko, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, red. T. Bilczewski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 435–450.
 • L. Waters, Epoka niewspółmierności, przeł. T. Bilczewski, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, red. T. Bilczewski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 57-104.
 • J. Culler, Porównywalność, przeł. T. Bilczewski, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, red. T. Bilczewski, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 105–114.
 • L. Waters, Zmierzch wiedzy, przeł. T. Bilczewski, „Tygodnik Powszechny” 2009/14 (3169), fragment książki L. Watersa.