DYDAKTYKA

PROGRAMY

Studia realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „COHES – Comparative Heritage Studies”, którego celem jest poprawa dostępności międzynarodowego programu kształcenia dla studentek i studentów z Polski i zagranicy poprzez stworzenie na Wydziale Polonistyki UJ interdyscyplinarnego programu kształcenia i nowej specjalności w języku angielskim w ramach stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo.

Dwuletnie stacjonarne studia magisterskie z zakresu Comparative Heritage Studies (COHES) oferują szeroki zakres wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego obecnego w literaturze, sztuce, teatrze, architekturze, przestrzeni miejskiej i miejscach pamięci, zwłaszcza tych, które znajdują się na terenie Krakowa, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Program COHES koncentruje się na wieloetnicznym, wielonarodowym, wielojęzycznym charakter dziedzictwa, proponując rozpatrywanie go w trzech aspektach: cyfrowym (Digital Heritage), wizualnym (Visual Heritage) oraz porównawczo-przekładowym (Comparative and Translated Heritage).

W marcu 2009 roku Centrum Studiów Humanistycznych Wydziału Polonistyki UJ, za zgodą Władz Rektorskich i Wydziałowych, weszło w skład międzynarodowego konsorcjum przygotowującego nowy program doktorski Cultural Studies in Literary Interzones. Znalazło się w nim 16 ośrodków uniwersyteckich z Europy, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Australii. Centrum administracyjnym programu został Uniwersytet w Bergamo, a jego koordynatorem prof. Didier Girard, prof. Franca Franchi, prof. Ingrid Hotz-Davies.

Lista współpracujących uczelni objęła nastepujące instytucje: University of Bergamo, Jawaharlal Nehru University (Indie), University of Perpignan, Fluminese Federal University (Brazylia), University of Tübingen, University of Aix-Marseille 1, University of Barcelona, Brown University, Entre Rios National University (Argentyna), Iberoamerican University (Meksyk), Sorbonne Nouvelle, Paris 3, Paris Ouest University, Nanterre, European University of Petersburg, University of Sydney, University of Zurich, Uniwersytet Jagielloński.

Na podstawie decyzji Europe’s Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) program (159881-1-2009-1-IT-ERA-MUNDUS-EMJD) ) uzyskał dotację na lata 2009-2018 w ramach programu Erasmus Mundus II, zakładającego zwiększenie konkurencyjności europejskiego systemu szkolnictwa wyższego. Na realizację programu przeznaczono 50 000 euro rocznie, dodatkowo doktoranci otrzymali stypendia na łączną sumę 30 000 euro. Rekrutacja rozpoczęła się jesienią 2009 roku, a pierwsze seminaria dla doktorantów zostały uruchomione w roku akademickim 2010/2011.

Program przewidywał pięć cykli rekrutacyjnych, z których każdy liczył po 6 semestrów. Szesnaście uniwersytetów, które weszły w skład konsorcjum w ramach programu Interzones , stworzyło unikalną sieć instytucji akademickich, oferujących najzdolniejszym studentom możliwość intelektualnego rozwoju w wielokulturowym środowisku, od Ameryki Północnej po Australię, oraz szansę uzyskania podwójnego doktoratu w oparciu o najlepsze tradycje i najnowsze zaplecze metodologiczne nowoczesnej humanistyki. To w okresie realizacji jedyny humanistyczny program doktorski tego typu finansowany w całości przez Unię Europejską. Jego głównym założeniem było przekraczanie dyscyplinarnych barier w oparciu o nowatorskie curriculum, dla którego punktem odniesienia pozostaje komparatystyka literacka, badania nad kulturą obrazu i antropologia. W ramachInterzones CSH UJ zaproponowało unikatową, modułową formułę studiów w oparciu o cztery pasma intelektualne: literatura (pasmo glówne), media, filozofia, polityka.

DOTYCHCZAS PROWADZONE ZAJĘCIA

poetyka, teoria literatury, analiza retoryczna mów, kultura języka dla prawników, intermedialność: wprowadzenie do badań porównawczych, seminarium dla doktorantów: metody i techniki prowadzenia zajęć w środowisku międzynarodowym, przekładoznawcze seminaria magisterskie; autorskie kursy w języku polskim: Biohumanistyka; Archiwum i laboratorium. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki; a także angielskim: Between Intimacy and Politics (I): New Comparative Readings in Modern Polish Literature and Culture (graduate level); Between Intimacy and Politics (II): Comparative Literature, Translation Theory, and Modern Polish Literature (graduate level); Trauma in Central and Eastern European Literature and Culture (undergraduate and graduate levels); Borderlands, Migrations, Translations: Key Concepts in Comparative Literature, graduate level; In(Visible) Wound: Body, Media, Society, graduate level; Polish for Foreigners, A1-C2. Autorskie seminarium Comparative Literature as an Interzonal Space w Scuola di Dottorato in Culture Umanistiche e Visive, l’Università degli studi di Bergamo; w semestrze wiosennym roku akademickiego 2014/2015 wykłady z literatury polskiej XX wieku w University of Cambridge. Zajęcia wprowadzające do historii języka i kultury polskiej w ramach szkół letnich, wykładów zamawianych przez uczelnie zagraniczne i Komisję Fulbrighta. Tutoriale w ramach Collegium Invisibile w Warszawie i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ, wykłady w ramach Collegium Artes Liberales.